Gdańsk ul. Piekarnicza 16b
tel. 603-809-110, 609-399-009

Podejmując działania mające na celu uwrażliwienie dzieci na drugiego człowieka oraz ukształtowanie w nich chęci niesienia pomocy potrzebującym, bierzemy udział w akcjach charytatywnych oraz społecznych. Organizujemy warsztaty „Fabryka Świętego Mikołaja” oraz „Fabryka Wielkanocnego Króliczka”, podczas  których  dzieci wraz z rodzicami przygotowują świąteczne ozdoby a fundusze uzyskane ze sprzedaży tych dzieł przekazujemy na rzecz hospicjum. Wspieramy akcje charytatywne takie jak np. „Szlachetna Paczka” dla rodzin objętych pomocą MOPR. Zorganizowaliśmy Koncert Charytatywny "Rozrywkowa Vizja", podczas którego miała miejsce licytacja prac plastycznych dzieci z gdańskich przedszkoli - całą kwotę przekazano na rzecz chorego na guza móżdźku Jasia Ostrowskiego. Nie zapominamy również o akcji „Góra grosza”, która jest doskonałą okazją by uczyć pomagać innym. Jesteśmy także organizatorem akcji ochrony zwierząt miejskich, w ramach której popularyzujemy wiedzę o tym, jak pomagać w potrzebie dzikim lub bezdomnym zwierzętom, które żyją w mieście – tuż obok nas.