Gdańsk ul. Piekarnicza 16b
tel. 603-809-110, 609-399-009

Zajęcia w terenie pomagają zrozumieć istniejące w otaczającym środowisku zależności oraz umożliwiają sprawdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu. Rozwijają one pomysłowość, inwencję twórczą i samodzielność uczniów.

Ułatwiają przebieg procesów poznawczych; integrują informacje z różnych dziedzin nauki oraz wdrażają do pracy zespołowej. Podczas zajęć w terenie możemy zwrócić uwagę na pozytywny i negatywny wpływ człowieka na środowisko. Stąd też, stanowią one także ważny element w kształtowaniu świadomości ekologicznej wśród uczniów. Zajęcia terenowe mają więc dla nich ogromne znaczenie dydaktyczne, poznawcze i emocjonalne. Na zajęciach matematyki podczas zajęć związanych z szacowaniem wychodzimy na zakupy, aby uczniowie w praktyce zobaczyli potrzebę szacowania i wykorzystali zdobytą wiedzę w życiu codziennym.