Gdańsk ul. Piekarnicza 16b
tel. 603-809-110, 609-399-009

Gry dydaktyczne, łącząc w sobie elementy zabawy, nauki i zdrowego współzawodnictwa, są atrakcyjnym uzupełnieniem treści merytorycznych.

Zadania w grze dydaktycznej sprawdzają także umiejętność wykorzystania wiadomości w praktycznym rozwiązywaniu problemu, jakim jest sytuacja w grze. Zaletą tej metody jest możliwość regulowania stopnia jej trudności, co pozwala na jej stosowanie zarówno z uczniami bardziej, jak i mniej zdolnymi.