Gdańsk ul. Piekarnicza 16b
tel. 609-399-009 • Michał Olczak

  stanowisko: wiceprezes Towarzystwa Edukacyjnego Vizja
  nauczyciel języka angielskiego

  więcej... • Katarzyna Komar

  stanowisko: dyrektor Szkoły Podstawowej Towarzystwa Edukacyjnego Vizja
  nauczyciel fizyki
  nauczyciel matematyki


  więcej... • Karolina Szamlewska-Karsznia

  stanowisko: dyrektor Przedszkola lingwistyczno-matematycznego My First Academy
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

  więcej... • Izabela Kowalewska

  stanowisko: dyrektor Liceum Towarzystwa Edukacyjnego Vizja
  nauczyciel przyrody
  nauczyciel chemii
  nauczyciel biologii


  więcej... • Jolanta Bęben

  stanowisko: wychowawca przedszkolny

  więcej... • Monika Brylowska-Dumańska

  stanowisko: nauczyciel języka polskiego

  więcej... • Paulina Dywicka

  stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

  więcej... • Anna Michnikiewicz

  stanowisko: nauczyciel języka polskiego
  nauczyciel etyki
  bibliotekarz


  więcej... • Dorota Małecka

  stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego

  więcej... • Michał Persjanow

  stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego

  więcej... • Alicja Niewiadomska

  stanowisko: wychowawca przedszkolny

  więcej... • Milena Szałkowska-Klimczak

  stanowisko: nauczyciel informatyki
  nauczyciel matematyki

  więcej... • Przemysław Szamocki

  stanowisko: nauczyciel historii
  nauczyciel wos-u
  nauczyciel etyki


  więcej... • Justyna Szostak

  stanowisko: nauczyciel języka francuskiego

  więcej... • Paweł Wilmański

  stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego

  więcej... • Joanna Antoniewska

  stanowisko: logopeda

  więcej... • Monika Bystrek Gąsiorowska

  stanowisko: wychowawca przedszkolny

  więcej... • Monika Marciniak

  stanowisko: logopeda

  więcej... • Sylwia Konopacka

  stanowisko: pedagog
  nauczyciel-reedukator

  więcej... • Monika Walczak

  stanowisko: katecheta

  więcej... • Paulina Kozak

  stanowisko: wychowawca klasy startowej "0"

  więcej... • Marcela Burdzy-Pogonowska

  stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

  więcej... • Anna Łukasik

  stanowisko: wychowawca przedszkolny

  więcej... • Agnieszka Szeliska

  stanowisko: wychowawca przedszkolny

  więcej... • Beata Wiśniewska

  stanowisko: nauczyciel techniki
  nauczyciel plastyki

  więcej... • Alicja Kowalska

  stanowisko: nauczyciel geografii

  więcej... • Andrzej Krzywicki

  stanowisko: nauczyciel matematyki

  więcej... • Agnieszka Firgolska

  stanowisko: nauczyciel matematyki

  więcej...