Gdańsk ul. Piekarnicza 16b
tel. 609-399-009

,, Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie…” - Ta nadal aktualna myśl pochodząca z epoki nowożytnej zobowiązuje nas do kształcenia i wychowywania nowych pokoleń. Tyczy to się szczególnie wiedzy historycznej, z której uczniowie mają czerpać radość i satysfakcję w poszukiwaniu rzeczy nie znanych lub dawno zapomnianych.

Tematy poruszane na zajęciach pozwalają wyzwolić  tkwiącą w dzieciach i  młodzieży pasję oraz zapał odkrywania czegoś „nowego”. Koło historyczne pragnie jeszcze bardziej: rozwinąć zainteresowania; pogłębić wiedzę historyczną; zrozumieć procesy kształtowania się cywilizacji, państw i narodów; ukształtować właściwą postawę Polaka i Europejczyka.