Gdańsk ul. Piekarnicza 16b
tel. 603-809-110, 609-399-009

W ramach opieki psychologicznej zapewniamy lekcje z psychologiem w każdym miesiącu. Psycholog prowadzi także regularne dyżury dla rodziców i dzieci oraz podejmuje interwencje w sytuacjach, które tego wymagają. Każde dziecko objęte jest bezpłatna diagnozą logopedyczną. Można także zapisać dziecko do poradni logopedycznej funkcjonującej w naszej szkole. Dzięki temu zajęcia z logopedą będą dostosowane do rytmu zajęć szkolnych.