Gdańsk ul. Piekarnicza 16b
tel. 609-399-009

Klasa IV - przed oczekiwanym w tym roku szkolnym egzaminem na Kartę Rowerową oraz kl.V - dla przypomnienia i utrwalenia wiadomości, odbyły spotkanie z Nadkomisarz Magdaleną Ciską z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku z Wydziału Ruchu Drogowego.
Być bezpiecznym na drodze to być świadomym zagrożeń, stąd znajomość przepisów ruchu drogowego i stosowanie się do nich jest tak bardzo ważne.