Gdańsk ul. Piekarnicza 16b
tel. 603-809-110, 609-399-009

Program zajęć realizowany w TE Vizja jest rozszerzony w stosunku do podstawy programowej o 540 dodatkowych godzin na I etapie edukacyjnym oraz o 750 dodatkowych godzin na II etapie edukacyjnym.