Gdańsk ul. Piekarnicza 16b
tel. 603-809-110, 609-399-009

Na Plastyce w kl.6 - ćwiczenie do tematu „Rzeźba”, na Technice w kl.5 - "Własne smoothie" - zadanie domowe oraz „Spotkaniach ze Sztuką” w kl.1 i 3. To tylko ilustracja fragmentów z życia szkolnej Pracowni.