Gdańsk ul. Piekarnicza 16b
tel. 603-809-110, 609-399-009

Poza zajęciami dodatkowymi oferowanymi w ramach czesnego, oferujemy także możliwość uczestnictwa w różnorodnych zajęciach, które organizowane są zwykle na wniosek zainteresowanych rodziców.

 • Chór szkolny

  Chór szkolny

  Podczas zajęć chóralnych, uczniowie poznają ciekawe ćwiczenia oddechowe oraz rozśpiewujące głos w formie zabaw, a także bogaty repertuar muzyki rozrywkowej oraz klasycznej, przy akompaniamencie na żywo oraz z podkładów.

  więcej...

 • Małe formy teatralne

  Małe formy teatralne

  Zajęcia adresowane są do uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz klasy startowej. Stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla dzieci. Ich głównym celem jest zaspokojenie potrzeby zabawy, poprzez którą zgłębiamy nasze umiejętności aktorskie oraz rozwijamy wyobraźnię i kreatywność.

  więcej...

 • Taekwondo

  Taekwondo

  Zajęcia z Taekwondo uczą skupienia, koncentracji, uwagi oraz umiejętności pokonywania niepowodzeń i trudności w życiu. Trening w grupie uczy zachowań społecznych, pozwala znaleźć nowych przyjaciół, nowe wzory do naśladowania. Wszystkie ćwiczenia gimnastyczne i techniki dotyczą w równej mierze obu stron ciała, co umożliwia harmonijny rozwój

 • Unihokej

  Unihokej

  Unihokej jest grą dla wszystkich. Proste zasady unihokeja i możliwości uprawiania tej dyscypliny w każdych warunkach i przez wszystkich, bez względu na umiejętności. Jest to gra bezpieczna, wyzwalająca wiele emocji i dająca graczom dużo przyjemności. Jest sportem - zabawą, nacechowaną dużą dynamiką, walorami wychowawczymi (wyrabia poczucie odpowiedzialności, rozwija umiejętności współdziałania, poszanowania przepisów itp.), zaspokaja potrzebę aktywności ruchowej i walki sportowej.

  więcej...

 • Judo

  Judo

  Zajęcia są głównie nastawione na bardzo mocny rozwój ogólnorozwojowy. Podczas zajęć oprócz zabawy, dzieci uczą się umiejętności upadania, zaznajamiają się z matą, która jest dość twarda, ale sprężysta co gwarantuje bezpieczeństwo podczas zajęć. Duży nacisk stawia się na gimnastykę i akrobatykę.

  więcej...

 • Piłka halowa

  Piłka halowa

  Zajęcia z piłki halowej ukierunkowane są na ćwiczeniach, grach i zabawach akcentujących nauczanie (ew. doskonalenie) podstawowych umiejętności i podstawowych elementów technicznych (prowadzenia, dryblingu, uderzenia i przyjęcia piłki), które powinny być realizowane w edukacji piłkarskiej w szkole podstawowej i gimnazjum.

 • Tenis stołowy

  Tenis stołowy

  Nie od dziś wiadomo, że tenis stołowy jest dyscypliną, która w wyjątkowo skuteczny sposób zaszczepia w młodym człowieku wytrwałość w dążeniu do celu, umacnia więzi, uczy współdziałania, systematyczności, punktualności czy sumienności.

  więcej...

 • Gimnastyka korekcyjna

  Gimnastyka korekcyjna

  Zajęcia mające na celu skorygowanie wad postawy poprzez stosowanie dobrze dobranych ćwiczeń rozciągających poszczególne partie mięśniowe odpowiadające za daną wadę postawy.

  więcej...

 • LEGOmaniacy

  LEGOmaniacy

  Zajęcia twórczego i kreatywnego myślenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które uwielbiają klocki LEGO®. Podczas naszych zajęć uczymy budować, konstruować, rozwijamy własną wyobraźnie, oraz inspirujemy dzieci do realizowania własnych pomysłów.

  więcej...

 • Basen

  Basen

  Dzięki zajęciom dodatkowym na pływalni uczniowie poznają różne style pływania, doskonalą swoje umiejętności, rozwijają zdolności motoryczne.

  więcej...

 • Od zabawy do sportu

  Od zabawy do sportu

  Głównym celem zajęć „Od zabawy do sportu” jest zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej oraz stworzenie dzieciom szerokiej możliwości jej realizowania po okiem nauczyciela.

  więcej...

 • Gimnastyka sportowa

  Gimnastyka sportowa

  Zajęcia z gimnastyki sportowej ukierunkowane są na rozwój wszechstronny, a głównym zadaniem specjalnie dobranych ćwiczeń jest wyrównywanie i podnoszenie poziomu sprawności fizycznej dzieci.

  więcej...

 • ZumbaKids

  ZumbaKids

  Nasze zajęcia to nie tylko czerpanie przyjemności z aktywności fizycznej, ale przede wszystkim dobra zabawa. ZumbaKids, to połączenie ćwiczeń, które spotkamy na codziennym WF’ie z tańcem i aerobikiem. Zajęcia uwzględniają koordynację ruchową, kreatywność, pamięć oraz koncentrację.

  więcej...

 • Czarodzieje smaku

  Czarodzieje smaku

  To cykl zajęć, podczas których pod okiem nauczyciela dzieci przygotowują różne smakowitości. Dla dzieci ogromną przyjemnością jest przygotowanie własnego posiłku, a jeszcze szerszy uśmiech pojawia się na twarzy, kiedy zjadają z apetytem swoje dania.

  więcej...

 • Świat w obiektywie

  Świat w obiektywie

  Ideą programu koła fotograficznego „Świat w obiektywie” jest rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów. Zajęcia koła „Świat w obiektywie” wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz podążają za rozwojem techniki, który obecnie jest bardzo szybki.

  więcej...

 • Kółko Teatralne

  Kółko Teatralne

  Na zajęciach teatralnych rozwijamy wrażliwość estetyczną, świadomość teatralną, aktywność twórczą oraz wyobraźnię. Uczniowie trenują umiejętności identyfikowania się z bohaterami granych sztuk, doskonalą artykulację wyrazów, technikę głośnego czytania, recytację z odpowiednim akcentem.

  więcej...